Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky www.naturesprotection.cz

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.naturesprotection.cz, provozovaném právnickou osobou ETAILERS s.ro. se sídlem Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, IČO: 09230076, DIČ: CZ09230076, Bankovní spojení: FIO: 2801824076/2010. Tato právnická osoba je registrována na živnostenském úřadě v Olomouci.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby. V tomto případě je jím právnická osoba ETAILERS s.r.o.

Kupující/spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky, nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi podnikajícím ETAILERS s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Nedílnou součástí obchodních podmínek je doprava a reklamační řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

3. Objednávka zboží

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.siera.cz kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné a pravdivé. Vytvoření objednávky je možné prostřednictvím mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím webových stránek internetového obchodu a to jako nepřihlášený zákazník, nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

Více informací najdete pod záložkou jak nakupovat.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky, nebo mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu jsou pouze informativní a nemusí se shodovat s oficiálními popisy výrobců.

4. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Faktura slouží jako daňový doklad, záruční list a zároveň jako dodací list. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici v pracovní dny nejpozději do 24 hodin po přijetí objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. Pokud u objednaného zboží není možné dodržet dodací dobu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky, nebo prostřednictvím mailu. Maximální lhůta k doručení zboží, které není skladem, činí 30 dnů. V případě platby převodem se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího. Pokud vám zboží nedodáme v příslušné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit. Tím však nejsou dotčena vaše jiná práva, jako např. právo na náhradu škody.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, nebo její části před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí, nebo se výrazně navýšila cena u dodavatele příslušného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím, nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet do 30 dnů od zrušení objednávky.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem, nebo chybně udanou adresou kupujícího, nebo jím určeného příjemce. Stejně nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv, nebo jiných nepředvídatelných překážek.

5. Platba za zboží

Dobírkou – platba probíhá při převzetí zboží, částka je předávána řidiči přepravní společnosti

Osobně při převzetí – částka je převzata naším pracovníkem po předání zboží

Bankovním převodem – platba za zboží je provedena převodem na náš účet. Zboží je odesláno, nebo předáno po připsání částky na náš účet. Podklady k platbě obdržíte na váš mail po přijetí objednávky naším pracovníkem

Platba kartou – platba kartou je možná při osobním odběru v naší prodejně nebo při využití naší dopravy.

 

6. Doprava zboží

K přepravě zboží využíváme partnerské spediční společnosti. Kupující má možnost volby z několika způsobů doučení v rámci České a po individuální domluvě i Slovenské republiky. Také nabízíme možnost vyzvednout zboží osobně, nebo využít dopravy po Olomouci či mimo Olomouc naší přepravou.

V případě nevyzvednutí balíku je prodávající oprávněn účtovat částku za promarněné poštovné po kupujícím, který je povinen tyto náklady uhradit a to i v případě, že měl nárok na dopravu zdarma. Po dohodě lze zásilku odeslat, nebo zavést znovu. Za opětovné doručení si účtujeme poštovné ve stejné výši. Pokud se jednalo o dopravu zdarma je cena poštovného vypočítána dle uvedeného ceníku zvoleného přepravce. 

Více informací a ceník najdete pod záložkou doprava.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo zrušit objednávku. Učinit tak může telefonicky, nebo mailem, do potvrzení objednávky obchodníkem.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od kupní smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Vyplněný dokument: odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na náš email: reklamace@siera.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží na dodávku upraveného podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

V případě zájmu o vrácení zboží postupujte prosím takto:

• Ke vrácenému zboží vždy přiložte kopii dokladu o koupi. Dokument potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Připojte také vyplněný dokument: odstoupení od kupní smlouvy a to i v případě, že jste jej již zaslali na náš mail.

• Zboží je potřeba doručit do sídla naší společnosti na adresu ETAILERS s.r.o. – SIERA chovatelské potřeby, Holická 1173/49a,  Olomouc 779 00.

• Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

• Zboží by mělo být kompletní v originálním obalu s visačkami identifikujícími zboží, veškerým příslušenstvím a dokumentací, i případnými dárky. Nemělo by jevit známky používání.

• Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, nebo znehodnocení původních obalů.

• Neposílejte zboží na dobírku – balíky s dobírkou nepřebíráme. Ve vlastním zájmu doporučujeme zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží, nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Při vrácení veškerého objednaného zboží a dodržení výše uvedených náležitostí je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží včetně účtované ceny za dopravu. Při vrácení části objednaného zboží, tzn. některé zboží z dodávky si zákazník ponechá, je vrácena kupní cena vráceného zboží, náklady na dopravu nejsou vráceny.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud požadujete vrácení peněz složenkou, je skutečně vynaloženým nákladem poplatek za složenku dle platného ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek. Uvádějte tedy prosím raději číslo účtu. Žádné další poplatky nejsou účtovány.

Při splnění podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou, nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy a zboží je již používané, nebo má porušený obal, nebo nemá obal žádný, nebrání toto v právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, ale prodávající má právo na započtení nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu či náhradu škody. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.

Pokud si s výměnou zboží nevíte rady zavolejte, nebo nám zašlete mail viz. kontakt.

 

8. Reklamace

U všech dodávaných výrobků naleznete návod v českém jazyce a fakturu, která slouží jako daňový doklad, záruční list a zároveň jako dodací list. V případě, že je u zásilky umístěn záruční list samostatně, zašlete jej na naši adresu k potvrzení. Potřebujete-li uplatnit záruku výrobku, kontaktujte nás. Naši pracovníci jsou vám připraveni poradit jak postupovat.

Více informací naleznete pod záložkou reklamační řád.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@siera.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů. 

Evropskéspotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující přebírá tímto na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující zaregistrováním v internetovém obchodě, nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to na dobu neurčitou, nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu.

Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

11. Konečné ustanovení

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že obchodní podmínky platné ve znění a rozsahu v den odeslání objednávky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů. V případě, že není možné dodání zboží, je zákazník informován telefonicky, nebo emailem o této skutečnosti a má možnost objednávku změnit, nebo zrušit.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Použité fotografie jsou ilustrativní.

 

12. Kontakt

ETAILERS s.r.o.
Siera - Chovatelské potřeby
Holická 49a
779 00 Olomouc
 

mobil: +420 608 450 400
mobil: +420 608 403 400

e-mail: obchod@siera.cz
e-mail: reklamace@siera.cz

IČO: 09230076
DIČ: CZ09230076